Back

    Selamat Hari Raya Idul Adha

    Semoga keridaan Nabi Ibrahim yang mengurbankan putranya Ismail demi Allah SWT senantiasa menjadi teladan bagi kita. Jadikan pula kami setegar Ismail yang patuh kepada orang tua dan Allah SWT.